Företagets logotyp

Organisation och ägarstruktur

Sh bygg, sten och anläggning är tillsammans med sina dotterbolag JMG Betong AB och Sh Asfalt AB en del av koncernen Aktiebolaget Sven Heribert.

Sh bygg, sten och anläggning och våra dotterbolag

Sh bygg, sten och anläggning AB

Totalentreprenör inom ROT, nybyggnation, betong, mark och anläggning, där även trädgårdsanläggning ingår.

Vår styrelse

Maria Ingelsson, ordförande
Jan Malmberg
Sophia Mattsson-Linnala
Lars-Gunnar Sjö
Jennie Claesson 
Eva Engvall, arbetstagarrepresentant för tjänstemän, adjungerad
Bengt-Åke Gustafsson, arbetstagarrepresentant för yrkesarbetare, adjungerad
Dalia Ramzi, vd,  adjungerad

JMG Betong AB

Experter på betongarbeten. Isolerar, armerar och gjuter grunder och stommar utifrån behov och krav på värme, viktkapacitet och användningsområde.

Sh Asfalt AB

Erbjuder asfaltering och markberedning av såväl flygplatser och vägar som mindre garageuppfarter med både konventionell asfalt och flera egna asfaltssorter.

Övriga bolag inom koncernen


Aktiebolaget Sven Heribert

Holdingbolag med egna medarbetare som utför vissa koncerngemensamma tjänster åt dotterbolagen.

Sh Fastighetsutveckling AB

Huvudinriktningen är att utveckla, förändra och förädla fastigheter. Företaget var byggherre till vårt nya huvudkontor i Uppsala som nu är färdigbyggt enligt miljöbyggnad Silver.


La Familia Svensson AB

Investerar i onoterade bolag och verksamheter.

Sven Heribert Holding AB

En koncernmoder för juridiska enheter inom bygg- och anläggningsverksamheten.

Sh Industri AB

Moderbolag till APJ Prefab AB.

APJ Prefab AB

Betongentreprenör med högt tekniskt kunnande inom prefabricering. Egen fabrik med tillverkning av stomväggar, hissgropar, fundament och balkonger.

Sven Heribert Invest AB

Bedriver uthyrningsverksamhet av maskiner och utrustning på långa kontrakt inom bygg och anläggningsverksamhet.

AB ToolPal

Bedriver uthyrning av maskiner och verktyg, samt försäljning av maskiner, verktyg och insatsvaror mot bygg- och anläggningsbranschen. Har en av de mest avancerade plattformarna för uthyrning och försäljning online och i butik.
www.toolpal.se 

Organisationsschema