Företagets logotyp

Organisation och ägarstruktur

Sh bygg, sten och anläggning är tillsammans med sina dotterbolag JMG Betong AB och Sh Asfalt AB en del av koncernen Aktiebolaget Sven Heribert.

Sh bygg, sten och anläggning och våra dotterbolag

Sh bygg, sten och anläggning AB

Totalentreprenör inom ROT, nybyggnation, betong, mark och anläggning, där även trädgårdsanläggning ingår.

Styrelse för Sh bygg, sten och anläggning

Sophia Mattsson-Linnala, ordförande
Jan Malmberg
Maria Ingelsson
Lars-Gunnar Sjö
Jennie Claesson 
Eva Engvall, arbetstagarrepresentant för tjänstemän, adjungerad
Bengt-Åke Gustafsson, arbetstagarrepresentant för yrkesarbetare, adjungerad
Dalia Ramzi, vd,  adjungerad

JMG Betong AB

Experter på betongarbeten. Isolerar, armerar och gjuter grunder och stommar utifrån behov och krav på värme, viktkapacitet och användningsområde.

Sh Asfalt AB

Erbjuder asfaltering och markberedning av såväl flygplatser och vägar som mindre garageuppfarter med både konventionell asfalt och flera egna asfaltssorter.

Övriga bolag som ingår i storkoncernen beskrivs på sidan koncernen Aktiebolaget Sven Heribert.

Organisationschema Sh