Företagets logotyp

2019-10-24

Varsam renovering av Fysikum i Uppsala

I tre etapper har Sh bygg, sten och anläggning varsamt renoverat före detta Fysikum-byggnaden som finns i Engelska parken i Uppsala.

Huset som byggdes i början av förra sekelskiftet var ursprungligen studiemiljö för studenter i fysik. Men sedan Ångströmlaboratoriet flyttade till Polacksbacken, finns här nu en del av den humanistiska fakulteten. Tidigare under hösten inleddes sista renoveringsetappen och husets torn är insvept i byggnadsställningar. Huset är flera våningar högt med stora vackra fönster och ett torn centrerat på huskroppen och skulle kunna ha varit ett palats på den engelska landsbygden.

Sh byggs arbete påbörjades i februari 2017 och har varit indelat i tre etapper, med målet att vara klart under början av hösten. Översiktligt består arbetet av att byta takpannor på det 1 000 kvm stora taket, måla om fönster, byta solbänkarna av kalksten under alla fönster, samt byta alla rustikplattor av kalksten som sitter som dekoration över flertalet av fönstren.

- Det mer omfattande arbetet har varit att bila ner och putsa om fasaden, som nu återgår till att likna den ljust rödrosa nyans som var ursprungsfärgen, berättar Christian Säfström som är arbetsledare.

När putsen är nerbilad tvättas fasaden, sedan grundas den med grundbruk och det läggs på ett lager grovputs, för att avslutas med ett lager finputs. Det hela färgas sedan med sex lager kalkmjölk som innehåller färgpigment, kalk och vatten. Avslutningsvis sprutas väggen med kristallvatten som är kalk blandat med vatten som fått stå och klarna. Det arbetet tar tre dagar.

- Från Sh har vi varit fem till sex stycken yrkesarbetare och tre till fyra från stengruppen, samt några inlånade. Sedan har det även varit underentreprenörer som plåtslagare, murare och de som renoverade fönstren, avslutar Christian.

Fler nyheter