Företagets logotyp

2023-03-28

Västra Rosersberg — vinnare av Årets bygge 2023!

Vi kan gladeligen berätta att vi idag tagit hem det prestigefyllda priset ”Årets bygge” i kategorin Infrastruktur för Västra Rosersberg gata och VA. Entreprenaden genomfördes i nära samarbete med vår beställare Sigtuna kommun och slutfördes under 2022. Vi tackar ödmjukt för priset – och ser fram emot att ta fram fler spännande, hållbara, lösningsorienterade och innovativa projekt till våra kunder under 2023! Tillsammans bygger vi morgondagens hållbara samhällen.

Västra Rosersberg – ett av landets främsta logistikcenter i Rosersberg


Sigtuna kommun gav oss på Sh bygg, sten och anläggning uppdraget att genomföra en utförandeentreprenad vid ett av landets främsta logistikcenter i Rosersberg. Projektet innefattade bland annat nybyggnation av över en gata på över en kilometer för tung trafik och gång-, och cykelbanor, VA, el, fiber och fjärrvärmeutbyggnad, dagvattenledningar, bullervall och två stora dagvattendammar.


Projektet Västra Rosersberg gata och VA är bara ett av våra anläggningsprojekt som slutfördes under 2022. Som i alla våra projekt har vi även här arbetat med stor hänsyn och respekt för miljö, natur och den biologiska mångfalden. Med fossilsnåla ledningsrör och smart hantering av schaktmassor har vi sett till att minska vårt klimatavtryck på projektet. Och inte nog med det – vi blev klara med projektet tre månader innan planerat slutdatum, utan att tumma på resultatet!

– Vi har haft ett nära samarbete med beställaren och kunnat hantera saker på ett väldigt bra sätt i projektet. Det kändes som en samverkansentreprenad, trots att det inte var det!

Ulf Ericsson, Entreprenadchef vid Sh bygg, sten och anläggning

 Förutom det omfattande anläggningsarbetet har vi i det här projektet varit först i Sverige med att använda rörtillverkarens Uponors fossilfria och miljöcertifierade rör. Rören, som heter Ultra Rib 2 Blue, beräknas reducera CO2-utsläppet med 70 procent samtidigt som det fossila avtrycket minskar med 50 procent - utan att tumma på kvalitén eller miljön!

Entreprenör: Sh bygg, sten & anläggning
Beställare: Sigtuna kommun
Projektör: Structor
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Klart före tidplan och inom budget – i detta projekt har man varit överens om det mesta och haft en vilja att prova nytt i det lilla. Det är ett föredömligt anläggningsprojekt där hänsyn tagits till alltifrån biologisk mångfald till att hitta tekniska lösningar som är hållbara över tid.

Juryns motivering

Vi tackar åter igen för äran att ta emot detta pris. Men vi vill framför allt tacka våra beställare, som kommer tillbaka till oss med spännande projekt. Det inspirerar oss och våra medarbetare att tillsammans skapa det bästa för våra kunder och samhället.

Tillsammans bygger vi morgondagens hållbara samhällen.

Vad är Årets bygge?

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris som varje år delas ut av tidningen Byggindustrin. Priset går till ett enskilt byggprojekt som slutförts under föregående år. En tävling som är fylld av samverkan, arkitektur, skaparglädje och kvalitetsbyggande i världsklass!

Projekten tävlar inom sex olika kategorier:

Projekten granskas utifrån fem kriterier:

Fler nyheter