Företagets logotyp

2022-05-10

Trädgårdsvillan i Botaniska trädgården

Det är med stor ödmjukhet och stolthet vi tar oss an om- och tillbyggnaden av den kulturminnesmärkta Trädgårdsvillan i Botaniska trädgården i Uppsala.

Byggnaden, som idag ägs av Statens fastighetsverk, uppfördes 1894 på uppdrag av kung Oscar II. Vi utför renoveringen som ett samverkansprojekt tillsammans med Statens fastighetsverk som är beställare. Utöver byggnadsvård i kulturminnesmärkt miljö ställs mycket höga krav på digitala arbetssätt i både projektering och produktion, vilket gör detta till ett gemensamt pilotprojekt i digitalt byggande.

Fönster och plåttak ska renoveras, fasaden ses över och grunden dräneras, tekniska installationer uppgraderas för bättre luftkvalitet och belysning. Ytskiktsrenoveringen har fokus på att behålla och återställa så mycket som möjligt av den gamla charmen och de gedigna materialen och en hiss ska installeras för att öka tillgängligheten.

Fler nyheter