Företagets logotyp

2024-07-03

Tillsammans banar vi väg för morgondagens Uppsala! 🚋

Vi var med och skapade Vaksalatorg, vi har renoverat otaligt många ikoniska byggnader runt om i vår hemort Uppsala. Nu är vi även med i nästa steg och ska vara en del av att hjälpa Uppsala kommun att anlägga spårväg till de nya spårvagnarna.

För att kunna bygga spårvägen kommer det innebära att förberedande arbeten och ledningsflyttar behöver utföras. Där kommer vi in. I första etappen,  som avser sträckan Dag Hammarskjölds väg, från Sjukhusvägen till Husargatan, kommer vi att utföra arbeten som innefattar bland annat anläggande av nya vattenledningar, spillvattenledningar, dagvattenledningar och fjärrvärmeledningar. Dessutom anläggning av ny gång och cykelbana ca 400m längs Dag Hammarskjölds väg.  

— Att vi kommer få vara en del av detta historiska projekt är någonting som är självklart väldigt roligt. Jag och mina medarbetare är i full gång med att förbereda inför projektstarten tillsammans med Uppsala kommun, säger Pär Engsten, Entreprenadchef på Sh bygg, sten och anläggning AB och ansvarig för projektet.

Uppsala kommun bygger spårväg för att fler medborgare ska kunna åka kollektivt i Uppsala. Spåret kommer bland annat passera många stora arbetsplatser för att underlätta att åka till jobbet kollektivt – då en spårvagn motsvarar ungefär tre vanliga stadsbussar. Spårvagnen kommer gå från Bergsbrunna, vidare till Fyrisån och sedan in till Uppsalas centrum. Kartor och mer information om spårvagnsprojektet kan du läsa om på Uppsala kommuns hemsida.

Tillsammans bygger vi morgondagens samhälle! 

Foto: Uppsala kommun, White arkitekter 

Fler nyheter