Företagets logotyp

2022-03-11

Starkt resultat 2021 trots pandemin

Trots fortsatt pandemi under 2021 gjorde Sh bygg, sten och anläggning ett starkt resultat och vi har dessutom breddat vår geografiska marknad.

Långsiktigt ekonomiskt tänk har varit ett signum sedan starten 1923 och det är mycket tack vare det som företaget funnits i 100 år och planerar för 100 till. Pandemin har främst påverkat avvaktan i avropen på ramavtal samt ett antal förseningar i uppstarterna av nya projekt, och råvarubristen och turbulensen kring Cementas miljötillstånd ledde även till kraftigt ökade materialpriser.

Under året ägde ett vd-skifte rum. Tidigare vd Lars Svensson lämnade i maj över till Dalia Ramzi som blev företagets första vd utanför familjen, och Lars Svensson övergick då till rollen som koncernchef. I november flyttade vi till ett nytt huvudkontor, vår nya hemvist som vi själva byggt för Miljöbyggnad Silver, i Östra Fyrislund i Uppsala och har även etablerat ett nytt kontor i Enköping. Dessutom har den geografiska marknaden utökats då vi vunnit en upphandling på ett ramavtal med Västerås Stad. Vi har sex verksamhetsområden och arbetar med bygg, sten, anläggning, trädgård, asfalt och betong.

Oroligheterna i värden påverkar oss alla just nu, men vi blickar framåt och 2022 har börjat starkt. Vi har en god orderingång, en utökad geografisk marknad och flera förnyade ramavtal.

Dalia Ramzi

Året i siffror (2020 års siffor inom parentes)

Fler nyheter