Företagets logotyp

2022-12-21

Sh bygg, sten och anläggning tecknar samverkansavtal för miljardprojekt i Explore Arlandastad

Fastighetsbolaget Arlandastad F60 och Sh bygg, sten och anläggning har tecknat ett samverkansavtal beträffande markarbeten. Ambitionen är att parterna tillsammans ska bygga infrastruktur i form av lokalgator, ledningsnät och tomtplanering för F60 Företagspark i Explore Arlandastad.

Projektet omfattar exploatering av ett markområde om cirka 125 000 kvm mark med skräddarsydda lokaler för kontor, tjänster och produktion. Med 20 minuter till Uppsala, 25 minuter till Stockholm och två minuter till Stockholm Arlanda Airport är den flygplatsnära företagsparken tillgänglig både för lokala och internationella besökare.

– Vi är väldigt glada och stolta över att vi får möjligheten att vara delaktiga i utvecklingen av Skandinaviens mest livskraftiga mötes- och kunskapskluster, säger Crister Isaksson, affärsområdeschef, Sh bygg, sten och anläggning.

Avtalet är ett resultat av flera års gott samarbete. Sh har tidigare grundlagt i området för bland annat hotell, mässhallar och ett flertal av delarna i Drivelab-konceptet som är fordonsindustrins självklara utbildningshubb.

– Samverkansmodellen är något vi brinner för på Sh. Den ger helt klart de bästa förutsättningarna för alla parter och säkerställer att vi tillsammans når beställarens högt uppställda mål och levererar en optimal slutprodukt. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kommer vi bland annat att bidra till att leverera en ändamålsenlig infrastruktur i ett hållbarhetsperspektiv genom god hushållning av resurser och återvinning avslutar Crister Isaksson.

Arbetet med F60 Företagspark är i gång och utvecklingen kommer ske etappvis.

Fakta

Arlandastad Group AB är ett börsnoterat fastighetsutvecklingsbolag som äger och förfogar över cirka 290 hektar sammanhängande markområde i direkt anslutning till Stockholm Arlanda Airport. Det 290 hektar stora området kallas för Explore Arlandastad. I bolagets fastighetsportfölj finns ytterligare cirka 500 hektar mark i Explore Skavsta.

F60 Företagspark ägs av Arlandastad Group, Swiss Life Asset Managers och Cavandium som tillsammans driver utvecklingen av området genom bolaget Arlandastad F60 AB.

Fler nyheter