Företagets logotyp

2023-03-31

Sh bygg, sten och anläggning stärker sin position inför 2023 med vunna anbud och effektiviseringsåtgärder

Sh bygg, sten och anläggning upplevde ett utmanande år 2022 till följd av den globala ekonomiska situationen, efterdyningar av pandemin och kriget i Ukraina.

Våra verksamheter inom betong- och byggsektorerna utsattes för intensiv priskonkurrens vilket medförde minskade projektvolymer än förväntat. Den ökande kostnaden för material påverkade vår verksamhet i sin helhet, vilket gav en negativ resultatutveckling under 2022. Trots detta har vi sett en stark tillväxt inom mark- och anläggningssegmentet där vi under senhösten vann flera anbud med projekt som startar under våren 2023.

De stora utmaningarna har krävt krafttag och nytänkande. Under året vidtog vi flera åtgärder för att anpassa oss till den föränderliga marknadssituationen. I september 2022 lanserade vi ett omstruktureringsprogram för att effektivisera kostnaderna och säkerställa en långsiktig överlevnad. Även om processen medförde personalnedskärningar, framför allt inom tjänstemannaorganisationen, har vi bibehållit en stark konkurrenskraft inom våra verksamhetsområden.

Jag är övertygad om att vi har rätt strategi och den erfarenhet och organisationsstruktur som behövs för att kunna navigera i en snabbt föränderlig värld där vi tar vara på möjligheterna.

Dalia Ramzi, vd Sh bygg, sten och anläggning

Våra främsta prioriteringar för 2023

2022 i siffror

(2021 års siffor inom parentes)

Läs Sh bygg, sten och anläggnings årsredovisning för 2022

Fler nyheter