Företagets logotyp

2023-12-04

Sh bygg, sten och anläggning signerar Gävle klimatavtal

Vi på Sh bygg, sten och anläggning har under hösten medverkat i en strategisk grupp tillsammans med ett tiotal organisationer i Gävle för att arbeta fram ett samarbetsformat kring klimatutmaningarna i Gävle.

Gävle kommuns mål är att skapa markant mindre koldioxidutsläpp till 2030 och vill då tillsammans med Gävles näringsliv skapa ett samarbete med de aktörer som är verksamma inom kommunen. Eftersom byggsektorn utgör 20% av Sveriges koldioxidutsläpp ser vi på Sh det som en självklarhet att vara en aktör som hjälper till att minimera de siffrorna. Ett samarbete vi givetvis vill vara delaktiga i.

Resultatet – Gävle klimatavtal. En enkel och tydlig samarbetsplattform där samtliga parter som tecknat under avtalet tillsammans skapar skillnad och arbetar för att få ner sina direkta och indirekta insläpp inom kommunens gränser. Genom kunskapsutbyte och olika fokusområden ska man aktivt jobba i samverkan för att skapa skillnad.

Vi har valt att vara drivande inom vårt specialistområde och kommer därmed vara aktiva i de arbetsgrupper som rör våra områden. För bygg- och anläggningssektorns del är det transporter som utgör en större del av utsläppen förutom de indirekta genom materialvalet.

Den 15e december presenteras Gävle Klimatavtal för första gången av de undertecknande parterna och redan nu är arbetet i gång med att förbereda starten på 2024 i strategigruppen. Där vi självklart är med och är delaktiga.

Tillsammans bygger vi morgondagens Gävle!

Fördjupad information:

Det här är Gävle klimatavtal – viktigt och lönsamt
Gävle klimatavtal är ett lokalt klimatavtal med tillhörande omställningsarena där företag, offentliga verksamheter, högskola och föreningar samverkar och utmanar varandra för att skapa ett klimatneutralt och attraktivt Gävle. Tillsammans kan vi klara klimatomställningen på ett sätt som gynnar både vårt klimat och våra verksamheter.

Ett aktivt klimatarbete är lönsamt för företag
Klimatförändringarna är en av vår tid allra största utmaningar. Enligt klimatforskningen måste vi radikalt minska våra utsläpp av växthusgaser. Flera studier visar dessutom att ett aktivt klimatarbete är lönsamt för företag. Det stärker bland annat varumärket, ökar kundlojaliteten och det är lättare att attrahera och behålla kompetent arbetskraft.

Källa: Gävle kommun

Fler nyheter