Företagets logotyp

2023-04-24

Sh bygg, sten och anläggning har anslutit till Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild)

För att arbeta mer hållbart, minska vårt klimatavtryck, ta del av ny kunskap i branschen men också för att dela med oss av erfarenheter har vi på Sh bygg, sten och anläggning AB valt att ansluta oss till Centrum för cirkulärt byggande, även kallat - CCBuild.

CCBuild är en samverkansarena med målet att stötta branschens omställning till ett mer cirkulärt byggande. Av Sveriges totala mängd avfall kommer en tredjedel från byggande och rivning men mycket av det håller så hög kvalitet att det kan fortsätta användas. Vi på Sh bygg, sten och anläggning vill minska mängden avfall från byggande och rivning, reducera koldioxidutsläpp genom färre nyinköp och fortsatt användning av de varor och material vi redan har. Genom att ansluta till CCBuild möjliggör vi detta i större utsträckning. Samarbetet innebär inte bara tillgång till en samverkansarena utan också digitala tjänster såsom inventeringsapp, produktbank och marknadsplats för återbrukat material.

Tillsammans med CC Build och dess samarbetspartners stärker vi med andra ord marknaden för cirkulära produkter och tjänster och etablerar arbetssätt i linje med cirkulära principer. Det är tillsammans vi gör skillnad!

Läs mer om CCBuild. Där hittar du en kunskapsbank med referensprojekt och guider relaterat till cirkulärt byggande.

Besök CCBuilds marknadsplats, där hittar du återbrukbara varor och aktörer som erbjuder cirkulära tjänster.

Fler nyheter