Företagets logotyp

2019-09-24

Sh bygg gräver i historien

Mitt i centrala Enköping rustas Kammakartorget upp och två omkringliggande gator få nya VA-ledningar, spill- och dagvattenledningar samt ny marksten.

Enköping har anor tillbaka till vikingatiden och en del fynd har kommit upp till ytan när grävmaskinen grävt i marken.

Kammakartorget rustas upp med att marknivån höjs, det blir ny stenläggning med nya trappor, murar och nya planteringar, utförda av Sh byggs anläggare och trädgårdsgrupp.

I Eriksgatan gräver Sh för ny vatten- och avloppsledning och här syns spår av att Enköping varit bebott länge. En arkeolog finns på plats och bedömmer allt som hittas. Hittills är det främst lämningar efter medeltida träkonstruktioner som golv, väggar och husgrunder samt flätverk (konstruktioner av störar och vidjor vilka kan ha fungerat som hägnader eller väggar) och kavelbroar vilket är gatubeläggningar gjorda av stockar och/eller plankor.

Förutom träkonstruktioner har det även kommit fram hårt trampade lergolv samt tjocka jordlager som innehåller huggspån, dynga, rester efter hantverksarbete och matrester (djurben och hasselnötsskal bland annat). Det har också gjorts fynd av trätunnor samt en ränna som var tillverkad av en urholkad stock.

Tre kammar av ben/horn har hittas, alla tillverkade mellan år 1150 – 1350.

- Det är ett svårhanterat schakt. Dels på grund av djupet, dels på rund av de fynd som görs och som måste kontrolleras av arkeologen. Det gör att vi har tight med tid. Vi har även svårt att få leverantörer att leverera sten och cortenstål enligt vårt önskemål men vi jobbar på, säger platschef Mikael Kalldin.

Torggatan som löper mellan Kammakartorget och Stora torget får nytt VA- samt spill- och dagvattensystem. Gatan schaktas i omgångar med 25 meters etapper för att följa gällande regler för utrymning av bostadshusen. Den livligt trafikerade Kungsgatan som korsar Torggatan vid Stora torget hanterar flödet med byggtrafiken då andra änden av Torggatan mynnar i det avstängda Kammakartorget.

Enköpings kommun är uppdragsgivare och allt beräknas vara klart i slutet av oktober.

 

Fler nyheter