Företagets logotyp

2019-07-31

Sh bygg bygger ny verksamhetslokal i Uppsala

Huvudkontoret har under många år legat på Sofielundsgatan i Uppsala men nu har Sh bygg köpt en fastighet i Östra Fyrislund dit verksamheten flyttar när det nya kontoret är uppfört, vilket planeras bli under 2021.

På fastigheten som är över 12 000 kvm kommer det att uppföras ett kontorshus i tre våningar med källare och rymmer ett modernt kontor som blir en attraktiv arbetsplats. Kontoret blir arbetsplats för tjänstemän samt medarbetare som har sin arbetsplats på byggen men som behöver tillfällig vistelse på kontoret. Här finns även mötesrum i varierande storlek, samt kök med lunchrum.

Sh bygg bygger även en ny verkstad och ytorna kring verkstaden erbjuder bra utrymme för arbetsmaskiner och fordon.  

Utöver den del Sh bygg disponerar kommer en del av lokalytan hyras ut till andra verksamheter där planen är att vissa ytor kan vara gemensamma, så som reception, fikarum och eventuellt några mötesrum.

Östra Fyrislund är ett expansivt och attraktivt område vid Uppsalas södra infart. Området är under stark tillväxt och där finns företag inom ytkrävande branscher, närhet till Uppsala Business Park samt även hantverksföretag, restauranger och annan serviceverksamhet. 

Fler nyheter