Företagets logotyp

2024-01-26

Renovering av anrik brandstation

Den 24 januari signerades avtalet mellan Stockholm stad och oss på Sh bygg, sten och anläggning AB. Uppdraget innebär att vi ska renovera den anrika och grönklassade brandstationen på Kungsholmen.

Kungsholmens brandstation byggdes på 1930-talet och under åren har endast mindre renoveringar gjorts. Brandstationen är i stort behov av en omfattande byggnadsteknisk upprustning, men även anpassningar för att effektivisera brandförsvarets arbete och förbättra arbetsmiljön.

Vi på Sh bygg, sten och anläggning har tidigare expertkompetens av att renovera anrika byggnader där bland annat Godisfabriken i Gävle och Kungl. Vetenskapsakademin finns med på listan. Så att arbeta med dessa typer av fastigheter är ingenting nytt – och någonting vi är experter inom!

Kungsholmens brandstation är grönklassad enligt Stadsmuseums klassificering, vilket är den nästa högsta kulturhistoriska klassningen. Därför kommer arbetet utföras med stor hänsyn till byggnadens kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

I korthet vad projektet kommer innefatta:

Kungsholmens brandstation är en av tre brandstationer i Stockholms innerstad. Brandstationen har ett geografiskt ansvar som sträcker sig över ett stort område. Stationen invigdes 1931 och har idag 45 medarbetare i operativ tjänst samt en brandinspektör. Förutom räddningstjänstuppdrag ansvarar även stationen för länets räddningsdykning med länets övriga räddningstjänster.

Fler nyheter