Företagets logotyp

2023-02-23

Projektet ”Västra Rosersberg” har chansen att vinna ”Årets bygge 2023”!

Projektet Västra Rosersberg gata och VA är ett av våra anläggningsprojekt som slutfördes under 2022. Som i alla våra projekt har vi även här arbetat med stor hänsyn och respekt för miljö, natur och den biologiska mångfalden. Med fossilsnåla ledningsrör och smart hantering av schaktmassor har vi sett till att minska vårt klimatavtryck på projektet. Och inte nog med det – vi blev klara med projektet tre månader innan planerat slutdatum, utan att tumma på resultatet!

Sigtuna kommun gav oss på Sh bygg, sten och anläggning uppdraget att genomföra en utförandeentreprenad vid ett av landets främsta logistikcenter i Rosersberg. Projektet innefattade bland annat nybyggnation av över en gata på över en kilometer för tung trafik och gång-, och cykelbanor, VA, el, fiber och fjärrvärmeutbyggnad, dagvattenledningar, bullervall och två stora dagvattendammar.

– Vi har haft ett nära samarbete med beställaren och kunnat hantera saker på ett väldigt bra sätt i projektet. Det kändes som en samverkansentreprenad, trots att det inte var det!

Ulf Eriksson, entreprenadchef på Sh bygg, sten och anläggning.

Förutom det omfattande anläggningsarbetet har vi i det här projektet varit först i Sverige med att använda rörtillverkarens Uponors fossilfria och miljöcertifierade rör. Rören, som heter Ultra Rib 2 Blue, beräknas reducera CO2-utsläppet med 70 procent samtidigt som det fossila avtrycket minskar med 50 procent - utan att tumma på kvalitén!

Vinnaren för Årets bygge i kategorin Infrastruktur presenteras den 28e mars i Stockholm av Byggindustrin som är arrangör för tävlingen.

Fakta om projektet

Entreprenör: Sh bygg, sten & anläggning
Beställare: Sigtuna kommun
Projektör: Structor
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Läs mer om nomineringen i Byggindustrins artikel om projektet "Västra Rosersberg".

 

Fler nyheter