Företagets logotyp

2023-10-27

Polacksbacken, dagvattendammen i Uppsala som är nominerad till internationellt pris!

Vi på Sh bygg, sten och anläggning AB fick under 2020 arbeta med projekt ”Polacksbacken” i Uppsala för Uppsala Vatten och Avfall AB. Där har en dagvattendamm med tillhörande inlopp- och utloppskasuner skapats. Kasunerna är hopbyggda med en betongvägg och en bred träbrygga som löper med längst hela dammen med flertalet sittplatser som besökare eller motionärer vilar sig vid. Vid strandlinjen grävde även ner över 10 000 olika växter, eller så kallade pluggplantor. 

Dammen rymmer 6000 kubikmeter vatten. Under projektets start så schaktades cirka 13 000 kubikmeter med massa ur och det lades ner cirka 600 meter ledningar till och från dammen som ska transportera vattnet. I botten ligger det täta, tjocka och dubbla plastdukar som är sammansvetsade. Dammen blev klar i slutet på 2020.

Nu är Polacksbacken nominerad för sin fantastiska arkitektur i pristävlingen Dezeen Awards, som arrangeras av det Londonbaserade arkitekturmagasinet Dezeen. Arkitektgruppen för projektet var White Arkitekter med Charlotta Råsmark som ansvarig. 

I ett pressmeddelande från White Arkitekter berättar Charlotta; 

– Med dagvattendammen har vi haft ambitionen att göra en teknikanläggning till en plats för människor. Att detta dessutom skulle göras i en känslig kulturmiljö gjorde uppgiften komplex.

Dammen är ett bra exempel på vad landskapsarkitekturen kommer att fokusera på i framtiden: att kombinera nya tekniska krav till följd av klimatförändringar med lösningar som främjar biologisk mångfald, och samtidigt skapa platser för människor att uppskatta, och njuta av.

Dagvattendammen är ett av sex projekt från hela världen som blivit shortlistat i Dezeen Awards kategori Mixed-use. Tävlingen avgörs under november månad och vi från Sh bygg, sten och anläggning AB håller självklart tummarna att projektet får ta hem första plats. 

Vad är Deezeen Awards?

Dezeen Awards prisar världens bästa arkitektur, inredning och design. Det är nu sjätte året som priset delas ut och det har blivit en eftertraktad utmärkelse för arkitekter och formgivare över hela världen. I år har över 4800 projekt från 94 länder skickats in till tävlingen.

Fler nyheter