Företagets logotyp

2021-03-04

Nytt omsättningsrekord i Sh bygg-koncernen

Vi gick in i 2020 med full fart, gott humör och höga ambitioner men pandemin slog till redan i början av året och har såklart påverkat både individer, företaget och omvärlden. Vi har slagit nytt omsättningsrekord i Sh bygg-koncernen, och dessutom med en skapligt bra marginal, trots pandemin.

Året i korthet

(2019 års siffror inom parentes)

Vi har förstärkt vår betongkompetens ytterligare genom att förvärva JMG Betong AB och Vallentuna Betong AB, som är experter på betongarbeten.

Vi ökade glädjande nog antalet ramavtal under året.

För att snabbt och enkelt kunna nå ut till alla våra 420 egenanställda medarbetare startade jag en podd med en ny episod varannan vecka.

Pandemins påverkan och minskad orderingång ledde till att vi tvingades lägga ett varsel i slutet av året. Tack vare stöd från våra kunder och kreativa lösningar och hårt jobb från våra medarbetare kunde vi riva varslet strax innan jul.

Vårt hållbarhetsarbete fortsätter och vi jobbar varje dag för att bli bättre. Vi har en lång väg att gå men vi gör framsteg. Vi följer verksamhetsplanen för att våra egna mål och därigenom bidra till nå FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Några rader ur Lars Svenssons vd-ord

Vi gick in i 2020 med full fart, gott humör och höga ambitioner men pandemin slog till redan i början av året och har såklart påverkat både individer, företaget och omvärlden. För företagets del skulle jag säga att det tagit en väsentlig del av vår tid i anspråk att ställa in och ställa om, covidanpassa arbetsplatser, stresstesta balansräkningar, cashflow och orderstocken, utöka den korta riskbevakningen och allt som vi fått syssla med p.g.a pandemin. Tid som vi annars skulle använt till ordinarie arbetsuppgifter.

Vissa ambitioner vi hade för året har blivit lagda på is, några av de ”nya” arbetsuppgifterna har varit utvecklande men i huvudsak har vi, liksom samhället i övrigt, mött betydande störningar och ansträngningar för vår verksamhet.

Lönsamheten har påverkats negativt, kanske framförallt av att stora delar av kundens projektorganisation har kunnat jobba hemifrån, vilket generellt medfört att projekten inte flutit på så bra. Längre beskedstider och svårare att få ihop kvicka omprojekteringar är ett par exempel på detta.

Nu har såklart mina fantastiska medarbetare ännu en gång visat prov på vilken kraft och engagemang de har. Vi har slagit nytt omsättningsrekord i Sh bygg-koncernen, och dessutom med en skapligt bra marginal!

Nu blickar vi framåt. Ingen vet hur pandemin kommer påverka oss under nästa år, men företaget har funnits i snart 100 år och vi planerar redan för 100 år till. Under 2021 står vi inför en flytt till ett nytt huvudkontor, vår nya hemvist i Fyrislund i Uppsala, och vi ser fram emot att flytta in i november 2021.

Drömmen är att vi ska skapa en kreativ och på alla sätt funktionell hemvist med bästa möjliga arbetsmiljö som även skapar förutsättningar för den enskilde att lägga sitt livspussel. Vi jobbar vidare med alla våra projekt, pågående och nya, och vårt hållbarhetsarbete och i verksamhetsplanen för 2021 skriver vi ”att tänka rätt är stort, att tänka själv är större men att tänka tillsammans är störst” och fortsätter att hämta kraft i, och luta oss mot, vår värdegrund Som hemma!

Fler nyheter