Företagets logotyp

2019-10-03

Ny rapport från Byggnads om machokultur på byggprogrammen

Åtta av tio tjejer och sex av tio killar på gymnasielinjernas byggprogram upplever en machokultur under utbildningen. Men endast fyra av tio lärare upplever samma sak.

Det visar en ny undersökning som SIFO gjort på uppdrag av Byggnads och som presenterades den 3 oktober 2019.

Arnold Bergman är personalchef på Sh bygg och kommenterar undersökningen så här:

-Rapporten sätter fingret på en av de största utmaningar som vi möter i arbetslivet. Att lärare och elever har så olika bilder av läget är väldigt talande. Ökad jämställdhet, mångfald och inkludering av alla individer måste börja redan i skolan.

Sh bygg har under lång tid arbetat med att öka jämställdheten och mångfalden för att förbättra verksamheten och utveckla företaget i linje med samhället. Det arbetet innebär att anställa fler kvinnor, jobba med integrationsfrågor, internrekrytera och kompetensutveckling via Sh Akademin.

Hur är det med jämställdheten på Sh bygg?

– Vi har nått upp till cirka tio procent kvinnor av 350 medarbetare. Det är bra i relation till branschen, men fortfarande för lågt. Orsaken är i grunden gamla normer och attityder vilket gör att det fortfarande är ett underskott på utbildade kvinnor bland yrkesarbetare, likaså bland de utbildade tjänstemännen, säger Sh byggs vd Lars Svensson och fortsätter:

–Vi ser det som en framtids- och överlevnadsfråga för företaget att ha en balanserad arbetsstyrka med egenanställd personal. Vi har över tid lyckats bli bättre på att inte skapa en miljö som stöter bort kvinnorna från branschen och vi anställer allt fler kvinnor. Det är först när vi har en bred representation av olika kunskaper, erfarenheter, bakgrunder, åldrar och kön som vi blir bättre som företag, som grupp och som familj.

Läs Rapporten ”En värld för män och inga andra-om värderingar och machokultur på gymnasieskolans yrkesprogram”

Fler nyheter