Företagets logotyp

2024-05-30

Medarbetare och klimatavtal lyfter ett annars utmanande år för hela byggbranschen

Vi såg fram emot att fira vårt etthundrade år som bolag, men jubileet fick anstå då branschen fortfarande påverkas av lågkonjunktur och en drastisk inbromsning av projekt. I tuff konkurrens har vi ändå lyckats upprätthålla en hälsosam orderstock, signera klimatavtal och få en fördubbling av medarbetarengagemanget.

Sedan 1923 har Sh bygg, sten och anläggnings medarbetare varit med och skapat och byggt morgondagens samhällen. Men med höga räntor och en fortsatt nedgång i bostadsmarknaden har inte bara vi drabbats av lågkonjunkturen. Många kollegor i branschen har det tufft och tyvärr har flera företag inte lyckats överleva året. Som en följd av en nedåtgående trend i marknaden, var vi i början av 2023 tyvärr tvungna att säga upp medarbetare, något varje arbetsgivare vill undvika.

Konsekvensen blev, förutom uppsägningar, att vi tvingades skriva ner vårt totala resultat till följd av händelseförloppet i några av våra projekt som startade innan den totala inbromsningen för hela branschen. Ett negativt resultat i denna omfattning har inte drabbat oss som företag under våra 101 år, vilket självklart är någonting vi märkbart känt av och hanterar. De projekt som startade senare under 2023 visade dock och visar fortfarande sunda och goda projektresultat varför vi framåt ser att vi har ett positivt resultat att vänta för 2024.

— Trots ett utmanande år med mycket oro och osäkerhet på marknaden har vi lyckats behålla, och öka, engagemanget och nöjdheten hos våra medarbetare vilket är oerhört glädjande, säger Dalia Ramzi, vd Sh bygg, sten och anläggning AB.

— Vi, precis som alla andra inom vår bransch, har känt av lågkonjunkturen och marknaden. Vi är fler som slåss om färre jobb och vi ser hur branschen kämpar för att hålla sig flytande. Vi är glada över att vi inte har behövt säga hejdå till fler medarbetare än nödvändigt och kunnat arbeta vidare, som ett lag tillsammans, för alla kunder som vi arbetar tillsammans med, säger Dalia Ramzi.

Under 2023 startade Sh bygg totalt 311 nya projekt inom våra affärsområden bygg och anläggning samt dotterbolag. Projekten omfattar allt från anrika renoveringar till nya infrastrukturområden och stadsdelar.

Trots tuffare konkurrens, färre offentliga upphandlingar och anbudsförfrågningar har vi lyckats upprätthålla en hälsosam orderstock. 

Höjdpunkter under 2023:

Våra främsta prioriteringar inför 2024:


Ta del av hela vår årsredovisning via shbygg.se, eller klicka här (öppnas i nytt fönster)

Fler nyheter