Företagets logotyp
Tre medarbetare från Sh bygg

Matts Harrå, Mattias Wallerskog och Stefan Lundgren

2019-12-17

Kulvertbyte i Sala backe

Följ med på besök till charmiga Skomakarberget i Sala backe i Uppsala med hus byggda på 50-talet och där gårdsnamnen för tankarna till en Astrid Lindgrensaga; Norrgården, Mellangården och Sörgården.

Följ med på besök till charmiga Skomakarberget i Sala backe i Uppsala med hus byggda på 50-talet och där gårdsnamnen för tankarna till en Astrid Lindgrensaga; Norrgården, Mellangården och Sörgården. Man vet aldrig vad som kan dyka upp när man river i gamla hus; en före detta sovjetdiktator till exempel.

Området består av 20-talet hus med cirka 650 lägenheter byggda på 50-talet. På plats träffar vi snickarna Mattias Wallerskog och Matts Harrå samt platschef Stefan Lundgren. Sh bygg har grävt schakt mellan husen för byte av fjärrvärmerör samt att Matts och Mattias format och gjutit i husfasaderna där de nya fjärrvärmerören går in i husen. Inne i källaren i alla hus har de sågat ner alla innertak för byte av varm- och kallvattenrör och när rören bytts har taken återställts med nya gipstak, murning, putsning och viss målning.

Projektet i Sala backe är uppdelat i tre etapper där arbetet i den tredje och sista etappen pågick under november. Projektet påbörjades i mars 2018 och avslutas i februari 2020. Uppsalahem är beställare och det är en totalentreprenad i partneringform.

Mattias har även skött logistiken och nyckelhanteringen kring evakueringen av ungefär 100 förråd som behövde tömmas vid ledningsbytet. Han har även skött logistiken kring evakuering och återflytt av de verksamheter som hyr lokal i fastigheten, då de lokalerna behövde vara tomma under ledningsbytet.

- Hela jobbet har flutit på bra och vår beställare Uppsalahem är väldigt nöjd. Hyresgästerna har varit mycket förstående och har haft bra tålamod med oss trots allt grävande, jobbet i källarna och tidvis avstängt vatten, berättar Stefan Lundgren.

Oväntade saker kan ju dyka upp när man river i äldre byggnader. Matts berättar att när de rev ett av innertaken hittade de en dagstidning från slutet av femtiotalet, där bilden på framsidan visade den forna sovjetdiktatorn Stalins begravning. Tidningen är tillbakalagd bakom det nya taket, tillsammans med en dagstidning från dags dato.

Fler nyheter