Företagets logotyp

2019-05-28

Intensiv period för trädgårdsgruppen

Vårmånader innebär en intensiv period för trädgårdsgruppen på Sh bygg sten och anläggning. Förutom underhållsarbete på redan planterade ytor, bevattning och skötsel av grönytor är det många nya projekt som ska få nya växter.

Med start i maj månad planteras träd och växtlighet i Rosendalsområdet samt flera planteringar på projektet J-huset. Bland annat den så kallade Stora Ljusgården i nybyggda 100-huset på Akademiska sjukhuset. Två till tre medarbetare från trädgårdsgruppen arbetar med planteringarna så här års och vid behov stöttas de upp av fler kolleger.

I Rosendalsområdet planterar Sh bygg träd och växter i de så kallade regnbäddarna som Uppsala kommun är beställare till. Läs mer om regnbäddarna.

- Det här är första gången vi planterar i regnbäddar i den här omfattningen. Det är ett storskaligt och påkostat projekt som det är väldigt roligt att få vara en del av säger Annika Svensson som är arbetsledare för trädgårdsgruppen.

Det är 80-talet träd som ska planteras under en period fram till november i år. Längs med Vårdsätravägen planteras vårtbjörk och längs vägar inne i Rosendalsområdet planteras bland annat skogsek och avenbok. Under träden finns ytor för buskar så som blåbärstry av sorten ”Anja” och perenna växter som tex prydnadsgräs.

- Björkarna är av den största storleken vi har planterat. Vi måste ha maskinhjälp för att lyfta dem på plats för de väger runt 500 kilo styck. Sedan justerar vi dem så de står rakt och i rätt siktlinje, fortsätter Annika.

För att få träden att stå stadigt när de är nyplanterade används istället för uppbindning med stolpar så kallade ”duck bills”. Det är jordankare med vajrar som fästs runt trädets rotklump så att trädet kan stå stadigt medans de rotar sig, utan att störa det estetiska.

Planteringar på Akademiska sjukhuset

Ett annat projekt där trädgårdsgruppen planterar träd och växter är på nybyggda 100-huset på Akademiska sjukhuset. De planteringarna är inne på sitt andra år och består bland annat av stora perennplanteringar på en innergård, som går under namnet Stora Ljusgården. Här har Sh bygg planterat körsbärsträd och ungersk ek och för att få dem på plats användes en lyftkran som lyfte träden över hustaken. De stora perennplanteringarna består bland annat av sorter som dvärghäxört, gulplister och skugg-gröna.

Hela sjukhusområdets planteringar kommer förhoppningsvis bli klara under hösten och då har trädgårdsgruppen även planterat ytor vid en ny parkering och en lång avenbokshäck längs inre Sjukhusvägen på Akademiskas område.

- Det här projektet har fört med sig flera utmaningar, till exempel är många planteringar i slänter. För att hålla jorden på plats och för att förhindra ogräs har planteringarna en ogräsduk över jorden. För varje enskild buske skärs ett hål ut i duken. Det tar lite längre tid, men på sikt blir underhållet enklare. Vi har fått lära oss många nya metoder här vilket är väldigt roligt och utmanande, avslutar Annika.

Fler nyheter