Företagets logotyp

2020-10-09

Etapp ett på Iduns väg är klar

Iduns väg är ett samarbetsprojekt mellan flera företag inom koncernen; Sh Asfalt, Sh bygg’s anläggningssida samt trädgårdsgruppen. Tillsammans med kunden Uppsala kommun, har gatuarbeten skett vid ett nybyggt bostadsrättsområde. Överlämning på etapp ett till Uppsala kommun sker idag, den 9 oktober 2020.

Första etappen i detta projekt har varit givande för både mig och mina kollegor. Att få arbeta tillsammans med andra företag inom koncernen för oss närmare varandra och stärker våra relationer, nu ser vi fram emot att fortsätta arbetet med etapp två berättar Mikael Kalldin, platschef på Sh bygg.

För att hantera ytvatten från vägen har brunnar installerats i rabatterna (se bild) och kantstenar har höjts över vägens nivå. På vissa ställen är kantstenen nedsänkt, så vatten från vägen kan ledas till rabatterna. Där filtreras det sedan genom växtbädden och eventuellt vidare till det nya dagvattensystemet som är anlagt.

Vad sker härnäst?

Etapp två startar direkt efter slutbesiktningen och vi fortsätter då med att schakta och bygga en ny cykel- och gångväg parallellt med vägen, höja upp nivån på asfalten som ligger på bron samt flytta en busshållplats. Detta i fortsatt samarbete med Sh Asfalt, berättar Mikael.

Information om projektet

Projektnamn: Iduns väg, etapp 1

Kund: Uppsala kommun Projekttid: april 2020 — oktober 2020 

Fler nyheter