Företagets logotyp

2020-04-27

En komplett trio

Att förstärka kompetensen inom betong har varit en målsättning för Sh bygg under en längre tid. När nu Sh, APJ och JMG inlett en samverkan har det blivit verklighet.

– Samarbetet innebär att vi förstärker vår specialistkompetens och därmed också vår position på marknaden. Extra roligt är det att APJ och JMG är mångåriga samarbetspartners, säger Crister Isaksson, affärsområdeschef för Sh:s affärsområde Anläggning.

APJ Betong är ett företag specialiserat på betongentreprenader. Sedan 1992 har de tillverkat olika typer av betongelement så som fasadelement och skalväggar. Dessa förtillverkas i halvprefab och levereras sedan till arbetsplatsen för montering och platsgjutning. Tack vare tekniken att förtillverka betongelementen kan byggtiden på ett projekt kortas ned med en bibehållen eller bättre kvalitet.

Alf Aggring var tidigare vd för APJ och Peter Åhman är produktionschef. De finns med som stöd i det initiala samarbetsskedet vartefter de sedan går i pension. APJ Betong blir i och med förvärvet ett dotterbolag till Sh Industri.

JMG Betong är specialister på grundläggning och grundades 2012 av bröderna Jonas och Magnus Göthberg. Företaget förvärvas av Sh bygg och Jonas Göthberg kommer att vara entreprenadchef för APJ medan Magnus Göthberg blir entreprenadchef för JMG Betong.

– Många företag i vår bransch har idag en centraliserad organisation där man köper in den här typen av arbeten. Tack vare förvärven och de professionella medarbetare vi har, står vi nu redo att själva leverera. Tillsammans med våra andra affärsområden kan vi producera kompletta produkter, något som ger oss starka konkurrensfördelar, förklarar både Crister Isaksson och Erik Backman, affärsområdeschef för affärsområdet Bygg.

Betongelementen kommer fortsatt tillverkas i APJ Betongs fabrik i Rimbo. Kapaciteten kommer utökas med cirka 30 procent och rekrytering pågår för att stärka organisationen. JMG Betong flyttar till Sh:s kontor på Sofielundsgatan i Uppsala och även där pågår rekrytering av såväl yrkesarbetare som arbetsledare och platschefer.

Fler nyheter