Företagets logotyp

2020-10-14

Den enda kulverten i sitt slag – i hela Sverige

Under två års tid har Sh bygg fått äran att samverka i ett projekt som aldrig tidigare gjorts i Sverige. Tillsammans med kund SEOM har Anders Astemo och hans kollegor tillsammans lagt ner en 50 m lång kulvert med en diameter på 2,4 m i Sollentuna.

I ett vanligt bostadskvarter i Sollentuna har det under de senaste två åren pågått någonting mindre vanligt, om inte ovanligt, längst Skogsängsgatan. En meter under jorden ligger det en femtio meter lång kulvert på en diameter på 2,4 m. Varför gräver man ner en kulvert med denna dimension kan man undra. Anders Astemo besvarade den frågan.

”Denna kulvert, som är av den första i sitt slag i Sverige är nergrävd för att man enklare i framtiden ska kunna reparera eventuella skador på vatten- eller elledningarna. Det här är ett test för att se om det är effektivt för kunden. Ett alternativ till att schakta upp ett helt grannskap för att hitta en vattenläcka.”

Tillsammans med kollegan Simon Lindh går vi ner i kulverten och ser hur den långa trumman drar sig långt bort med både vatten- och elledningar dragna längst med ”väggen”.

Hur har processen gått när man har schaktat ner denna kulvert?

Under tiden vi har satt sektioner på plats har grävmaskinisten kunnat sitta och mäta av med verktyg på grävaren vilket mått markhöjden har jämnt gentemot kulverten. Därefter har vi lagt ner den på plats när det är en bra differens. Nu har vi lagt dessa så att det skiljer ca 1 dm så jämnar det ut sig i slutändan när all massa omkring faller tillbaka, berättar Simon Lindh

Och säkerhetsmässigt, hur har ni tacklat den problematiken?

Medan vi har schaktat får ingen vara nere i gropen. Men vi måste ha en man på plats som tar emot själva kulverten. Den personen får enbart stå i full skyddsutrustning inne i den kulvert som redan ligger nere och får inte går utanför den på grund av säkerhetsskäl. Sedan har vi allt eftersom svetsat med en specialplast så att sektionerna sitter säkert ihop. I varje svets är det minst 20 kg av specialplasten och varje sektion är ca 6 m lång.

Simon och Anders berättar att det inte enbart är en nedläggning och installation av en kulvert som detta uppdrag har krävt. Utan även att man under tidens gång har fått underhålla grannskapet och sett till att de ständigt har både el, vatten samt fiber till deras fastigheter.

”Det hade självklart gått betydligt fortare om detta hade gjorts i ett nyproduktionsområde. Men eftersom det redan finns befintliga bostäder med boende så måste vi även se till att det finns resurser till dem”.

Projektet i sig har skapat stort intresse runtom i Sverige. Anders och Simon berättar att det har kommit personer till projektet från när och fjärran inom Sveriges gränser.

”Det är väldigt kul att folk är nyfikna, sen är det ju ett speciellt och nytt projekt som aldrig har gjorts förut”.

Fler nyheter