Företagets logotyp

2020-05-26

Bergvärme från start

I Östra Fyrislund i Uppsala bygger Sh bygg sitt nya huvudkontor, som vi kallar hemvist. Målet är en så miljövänlig byggnad som möjligt.

Då krävs att man vågar bryta ny mark. Det gör Sh bygg genom att redan i ett tidigt skede i produktionen använda sig av bergvärme som uppvärmningskälla.

Det vanligaste tillvägagångssättet under tidigt produktionsskede är att använda fjärrvärme eller direktverkande el via exempelvis radiatorer för uppvärmning. Att istället använda bergvärme via en hetvattenvärmare har flera fördelar. Dels belastas den ström som behövs för projektet i övrigt (exempelvis för byggkranar) mindre. Dels blir det mer kostnadseffektivt.

– Jag har själv goda erfarenheter av hetvattenvärmare som värmekälla. Förvisso ger bergvärmen generellt en lägre temperatur men det kompenserar vi genom att också använda en tillfällig elpanna, förklarar Martin Fuchs, projektledare för projekterings- och planeringsskedet i projektet.

Gunnar Karlsen Sverige AB, eller GK Rör som de i vardagligt tal kallas, är den strategiska underentreprenör som varit med under projekteringen av Sh byggs nya hemvist och den leverantör
som ska förse projektet med de förutsättningar som behövs för att driva hetvattenvärmarna.

– Jag har nog aldrig varit med om att installera bergvärme i ett så här tidigt skede av ett projekt. Vanligtvis är det något man installerar först när husen börjar bli färdiga. Så länge man kan tillse att centralen där man placerar utrustningen är tät, ser jag inga som helst hinder för denna lösning, säger Arne Lindh, marknadschef på GK Rör.

Bergvärmehålen är redan borrade och i höst när stommen är på plats och huset är tätt så blir bergvärmen den primära uppvärmningskällan.

– Om detta faller väl ut är vår förhoppning att det ska bli en typlösning också till andra projekt, avslutar Martin.

Fler nyheter