Företagets logotyp

Ekonomi

Långsiktigt ekonomiskt tänk har varit ett signum sedan starten 1923 och det är mycket tack vare det som företaget funnits i 100 år och planerar för 100 till.

2022 var ett utmanande år till följd av den globala ekonomiska situationen, efterdyningar av pandemin och kriget i Ukraina. De stora utmaningarna har krävt krafttag och nytänkande. Under året vidtog vi flera åtgärder för att anpassa oss till den föränderliga marknadssituationen. Med vår erfarenhet och organisationskultur har vi rätt förutsättningar för att navigera i en snabbt föränderlig värld.

Våra främsta prioriteringar för 2023 är att:

  • Fortsätta leverera kvalitet i våra pågående projekt.
  • Vinna nya projekt inom våra prioriterade kundsegment.
  • Kompetensutveckla våra medarbetare.

2022 i siffror

(2021 års siffor inom parentes)

  • Omsättning 1 673 646 (1 589 866) tkr
  • Resultat efter finansnetto 12 544 (43 073) tkr
  • Nettomarginal 0,7% ( 2,7%)
  • Antal anställda medarbetare 450 (432)
Årsredovisning för 2022

Årsredovisning för 2022

Ett tufft år i en krisande omvärld krävde nytänkande och krafttag.

Årsredovisning 2022

Våra årsredovisningar

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016