Företagets logotyp

Ekonomi

Långsiktigt ekonomiskt tänk har varit ett signum sedan starten 1923 och det är mycket tack vare det som företaget funnits i 100 år och planerar för 100 till.

Under 2021 har pandemin främst påverkat avvaktan i avropen på ramavtal samt ett antal förseningar i uppstarterna av nya projekt, och råvarubristen och turbulensen kring Cementas miljötillstånd ledde även till kraftigt ökade materialpriser.

2021 i siffror

(2020 års siffor inom parentes)

  • Omsättning 1 589 866 (1 649 527) tkr
  • Resultat efter finansnetto 43 073 (49 985) tkr
  • Nettomarginal 2,7% (3,0%)
  • Antal anställda medarbetare 432 (420)
Årsredovisning för 2021

Årsredovisning för 2021

Trots fortsatt pandemi under 2021 gjorde Sh bygg, sten och anläggning ett starkt resultat och vi har dessutom breddat vår geografiska marknad.

Till årsredovisning 2021

Våra årsredovisningar

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016