Företagets logotyp

Ekonomi

Höjdpunkter under 2023:

  • Tillsammans med våra 400 medarbetare har vi startat ett gemensamt arbete med att skapa visionen för Sh bygg för de kommande hundra åren. Tillsammans bygger vi morgondagens samhälle!
  • Vi har bidragit till en mer hållbar bygg- och anläggningsbransch genom att signera två klimatavtal- och protokoll, för Uppsala och Gävle kommun.
  • Vi har mer än fördubblat medarbetarengagemanget! Mätningar av medarbetarnas engagemang, eNPS, visar en ökning från 9 till 19 under 2023. Nöjda medarbetare skapar nöjda kunder, vilket framgår i våra undersökningar internt och externt. Med engagemanget och ett lösningsorienterat fokus bidrar också varje medarbetare till att vi tillsammans tar oss igenom lågkonjunkturen. 

Våra främsta prioriteringar inför 2024:

  • Fortsätta bibehålla leveranser av god kvalitét till kund och beställare i våra pågående och nya projekt.
  • Skapa nya affärer inom våra affärsområden och prioriterade kundsegment.
  • Fortsätta kompetensutveckla och satsa på vår främsta resurs – våra medarbetare.
Årsredovisning för 2023

Årsredovisning för 2023

Ett tufft år i en krisande omvärld krävde nytänkande och krafttag.

Årsredovisning 2023

Våra årsredovisningar

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016