Trädgårdsanläggning vid J-huset

Sh byggs anläggningsarbete för J-huset, ingång 100, på Akademiska sjukhuset omfattade även ett avancerat trädgårdsanläggningsarbete där trädgårdsgruppen detaljplanerade ljusgårdar, balkonger och terrasser och planterade över 37 000 växter. 
Läs mer årsredovisningens i artikel om J-huset på sidan 38-39.