Svensk Byggtidning skriver om Sh:s projekt Jumkil skola

I Svensk Byggtidning går det att läsa en artikel om projektet med Jumkil skola, som Sh varit med och byggt:
https://www.svenskbyggtidning.se/2018/06/27/uppsala-bygger-ny-skola-jumkil/

Foto: Svensk Byggtidning