Stark tillväxt för Sh bygg – omsättningen steg till 1,6 miljarder kronor

Sh bygg, sten och anläggnings årsredovisning visar ett starkt resultat för 2019. Verksamheten utvecklades mycket väl och omsättningen steg till 1,6 miljarder kronor. Vinsten blev 57 miljoner kronor och antalet medarbetare steg till 371 årsanställda.

Årsredovisningen i siffror. 2018 års siffror i parentes:

Omsättning: 1,6 (1,3) miljarder kronor
Vinst (resultat efter finansnetto): 57 (55,6) miljoner kronor
Nettomarginal: 3,5 (4,4) procent
Antal egenanställda: 371 (347)

Om miljardomsättningen och 2019 säger vd Lasse Svensson:
– Jag sammanfattar året som väldigt roligt och väldigt mycket. Vi har fortsatt växa genom god orderingång, har genomfört och genomför (som vanligt) mycket ut­manande projekt och vi har haft kul till­sammans. Under 2019 passerade vi 1,6 miljarder kronor i omsättning och företaget expanderade men i en mer hanterbar takt än de senaste åren. Den snabba och starka tillväxten påverkar såväl våra medarbetare som organisationens struktur. Jag tvingas delegera mer och mer vilket är en utma­ning för mig som person då jag är van att arbeta med alla delar — högt som lågt. Det är viktigt att vi inte tappar bort känslan av en Sh-familj även om vi nu blivit en stor­familj med drygt 370 anställda. Utan det familjära är vi inte det företag vi vill vara.

Sammanfattning av året:

• Antalet ramavtal har ökat ytterligare, även på bygg­sidan. Med anledning av ökade volymer har vi stärkt våra produktionsstödjande funktioner ytterligare, och arbetet med att bygga en stabil organisation som varaktigt kan hantera tilltagande volymer börjar falla på plats.

• I januari förvärvade vi företaget Energigrävarna som är specialiserade på anläggningsjobb.

• TM Anläggning har under året till fullo integrerats i Sh bygg, sten och anläggning AB.

• I november tilldelades vi Svensk Betongs ärofyllda pris Helgjutet för byggnaden Baltic Sea Science Center på Skansen.

• Vi har satt spaden i jorden för vår nya hemvist i östra Fyrislund – vårt nya huvudkontor i Uppsala.

• Vår digitalisering med nya moderna produktions­verktyg har tagit stora kliv framåt under året.

• Hållbarhetsarbetet fortskrider och vi har jobbat hårt för att lära oss mer och bli ännu bättre.

Läs årsredovisningen här

 För mer information kontakta: Stefan Aasa, CFO, 076-761 59 40