Sh slår ett slag för kvinnlig framgång

Att som damidrottare behöva köpa sin egen idrottsutrustning när man som manlig utövare får sin utrustning betald, är bara ett exempel på skillnaderna som föreligger mellan kvinnliga och manliga idrottsutövare. Tillsammans med Uppsalas idrottsklubbar tar nu Sh bygg, sten och anläggning tillsammans med Sportfastigheter ett steg framåt för mer jämställd idrott.

Exemplet ovan är bara ett av många. På grund av ojämn resursfördelning/stödstruktur har kvinnor och tjejer svårt att kombinera sin idrottsliga karriär med vardagslivet i övrigt. Uppsala basket, Sirius IBK, Almtuna IS, GUSK och BoIS är några av Uppsalas idrottsföreningar som tillsammans med Sh bygg och Sportfastigheter, vill både ta avstamp i hur situationen ser ut och medverka till att på ett inspirerande sätt jobba framåt för en framtida skillnad.

Arbetet inleds med ett seminarium 18 september på temat ”Min väg till framgång – att som kvinna nå toppen” där talare så som Agnes Nordström (elitspelare basket), Cecilia Kohonen (fd elitspelare innebandy) och Gunnar Söderström (mental coach) föreläser om allt från hur man får vardagen att gå ihop jämte livet som professionell spelare till hur man kan bygga sin mentala styrka för att nå verkliga resultat. Föreläsningarna följs av en paneldialog med talarna och representanter för näringsliv, kommun och universitet med målet att få fram nyckelpunkter för gemensam utveckling.

– Som tjej och kvinna lägger man ner exakt lika mycket tid och är lika hängiven sin idrott och förväntas prestera på samma toppnivå som manliga idrottare, men väldigt ofta under helt andra förutsättningar, något som också avspeglar sig i arbetslivet. Både damer, herrar, föreningar och företag vill alla att det ska bli en förändring, men en sådan kommer inte bara för att man tänker det eller säger det. Det behövs att man gör gemensamma handlingar. Detta initiativ tycker jag är ett fantastiskt startskott för såväl utövare som föreningspersoner och företag att se till att en förändring kommer att ske, säger Sara Orebrand, sportchef för Sirius IBK dam.

– Precis som inom idrotten föreligger det också stora skillnader mellan könen i vår bransch. Jämställdheten är en viktig fråga för oss och något vi vill ska genomsyra bägge områden såväl idrotten som byggbranschen. Det här seminariet som vi har planerat och jobbat med under hela våren är ett utmärkt exempel på hur vi från Sh, ihop med idrottsklubbarna som vi stöttar, och Sportfastigheter, tillsammans kan verka för en förändring, såväl inom idrotten, yrkeslivet och i vardagen, avslutar Rebecka Ell, kommunikationsstrateg på Sh bygg. 

Seminariet hålls 18 september kl 17.30-20.00 på IFU Arena.