Sh schaktar för glykolåtervinningsanläggning Arlanda

På uppdrag av AF Bygg Syd gör Sh schaktarbetena inför grundläggningen av en glykolåtervinningsanläggning på Arlanda. 

Projektet är en totalentreprenad som pågår till december 2017.