Sh restaurerar kunglig trappa

På Karlbergs slott ryms idag världens äldsta kadettskola. Slottet har anor från 1630-talet och den blivande Karl XII växte upp på slottet och jagade varg i de intilliggande skogarna. Cirka 387 år senare är Sh på plats för att restaurera slottstrappan.

Faktum är att Sh varit på plats på Karlberg också på 80-talet. Då restaurerades slottstrappan senast och nu dryga trettio år senare är det alltså dags igen. Väder, vind och salt har gjort så att stenarna eroderat och trappan förskjutits och nu nära nog är på väg att helt falla isär. Murbruket som användes vid den förra restaureringen har blivit till grus och detsamma gäller för uppbyggnaden under trappan, något som är lätt hänt när känsligt kalkbruk och äldre metoder används.

Trappan består av Roslagssandsten och på Sh:s stenverkstad har man nu tillverkat nya stenar som ska monteras enligt beställaren Fortifikationsverkets befintliga beskrivningar om hur trappan ska se ut. Trots byggnadens ansenliga ålder måste dock en del moderniteter till i det praktiska utförandet. Den här gången kommer man exempelvis att använda en armerad sula i betong.

Projektet utförs nu under vintern på uppdrag av Fortifikationsverket, vars slogan för uppdraget lyder ”Vi restaurerar nu slottstrappan, så att även kommande generationer kan gå på bal”.

– Det är roligt att få skapa något på Försvarsmaktens mark. Får vi till denna trappa bidrar vi ju till att fler officerare kan utbildas, säger arbetsledare Ulf Larsson med glimten i ögat.