Sh byggs årsredovisning nominerad till Publishingpriset!

Publishingpriset är Sveriges mest heltäckande kommunikationstävling med över 50 kategorier för film, print och webb där lovvärd redaktionell kommunikation och marknadskommunikation premieras.

Det som vägs in i bedömningen är textinnehåll, visuella inslag, form, regi, användbarhet och tryckkvalitet. Vinnaren i varje kategori tillkännages i mitten av november.

www.publishingpriset.org

Sh bygg årsredovisning 2019
Projektledare och skribent: Lina Börjesson
Grafisk form: Jesper Holm
Fotografer: Jeanette Hägglund, Karin Kronvall och Lina Börjesson.

https://www.shbygg.se/globalassets/publika-webben/dokument/om-foretaget/sh_ar_2019_webb.pdf