Sh bygger ny skolbyggnad i Örbyhus

På uppdrag av Tierpsbyggen AB uppför Sh bygg en ny skolbyggnad i Örbyhus och under fredagen den 25 maj togs det första spadtaget för nybygget som ersätter det så kallade L-huset vid Örbyhus skola. 

Tierps kommun skriver såhär om projektet:

"Fredagen den 25 maj 2018 togs några första symboliska spadtag för nybygget som ska ersätta det problemfyllda och rivna L-huset vid Örbyhus skola.

Grävjobbet var ett samverkansprojekt mellan elever, lokal skolledning, politisk ledning och byggentreprenör.

Det tidigare L-huset förföljdes av brister i inomhusmiljön. Trots upprepade och omfattande renoveringar kunde inte bristerna avhjälpas. Därmed kunde heller inte en god och säker arbetsmiljö garanteras. Detta ledde fram till beslutet att riva L-huset och bygga nytt.

Med gemensamma krafter grävde en nöjd rektor Inger Wennberg och skoleleven Linnea Nilsson sida vid sida med kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S), ansvarig skolpolitiker Kenneth Gunnarsson (MP) och Patric Karlsson från entreprenören Sh bygg.

Nybygget kommer att resa sig i två våningar och ska rymma lokaler för årskurserna. F-3 samt verksamhetsutrymmen för fritids. Inflyttning är beräknad till höstterminsstarten 2019."

Artikeln i sin helhet hittar du här.