Sh bygg stöttar ÖSK

Vi fortsätter att också i år sponsra Östhammars sportklubb – ÖSK. Klubben har funnits i snart hundra år och arbetar för att skapa möjligheter för alla i Östhammar att ha en meningsfull sysselsättning genom idrotten. Vår sponsring fördelar sig på ÖSK:s hela fotbollsverksamhet, det vill säga 300 flick- och pojkspelare i olika åldrar samt representationslaget på damsidan.

Tack vare sponsringen kan klubben hålla låga deltagaravgifter för de aktiva, köpa in träningsutrustning, matchkläder med mera.

Fotbollssektionen arbetar aktivt för att undvika favoriserad investering baserad på kön och investeringarna fördelas jämt och där de mest behövs. Alla lag ska exempelvis ha en lika god standard på utrustningen samt likvärdiga förutsättningar för verksamheten. Detta är ett viktigt argument för att Sh ska gå in och stötta då vi jobbar hårt för en jämställd sponsring där man lyfter fram damidrotten på samma sätt som herridrotten.