Sh bygg, sten och anläggnings vd om företagsboten för avfallslagring

Som det gått att läsa på bland annat byggindustrin.se har Sh bygg, sten och anläggning nyligen bötfällts för avfallslagring och krävts på 50 000 kronor, vilket framgår av ett strafföreläggande utfärdat av Åklagarmyndigheten.

På en fastighet som Sh bygg hyr mellanlagras så kallade schaktmassor i väntan på att de ånyo ska användas som fyllnadsmassor i Sh byggs pågående projekt. Massorna som lagras är ej kontaminerade utan rena och för detta har Sh bygg tillstånd, dock endast upp till en viss mängd massor. Lagrar man mer än så krävs ett utökat tillstånd. Orsaken till företagsboten är att Sh bygg vid ett tillfälle under hösten 2018 lagrade en för stor mängd massor, utan att inneha det utökade tillståndet.
– Det kan emellanåt uppstå längre lagringsperioder av våra massor på grund av att man för stunden inte har ett specifikt hål att fylla dem i. Det är på grund av detta som vi dessvärre lagrade en större volym än vad vårt tillstånd medgav, förklarar Lars Svensson, vd för Sh bygg.

Att mellanlagra massor och sedan återanvända dem på nytt är en del av Sh byggs hållbarhetssatsning för att behandla miljön bättre och man har ansökt om ett utökat tillstånd.
– Tyvärr blev det fel i det här fallet. Det var slarvigt och dåligt av oss att inte beräkna massorna bättre innan vi erhållit godkännandet för det utökade tillstånd vi sökt. Särskilt som vi faktiskt gör den här satsningen för miljön. Nu har vi lärt oss av misstaget och kan fortsätta vårt hållbarhetsarbete på rätt sätt, avslutar Lars Svensson.