Sh bygg, sten och anläggning AB utan avvikelse vid revision

Sh bygg, sten och anläggning AB har vid en revision och omcertifiering av ledningssystemet BF9K godkänts utan anmärkning eller avvikelse. Revisionen genomfördes vid projekten Sputnik vid GE Healthcare och Rosenal-Ulleråker i Uppsala.

Revisionen genomfördes i maj 2019 och genomlyste Sh bygg, sten och anläggnings arbete kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Revisionen lyfter fram följande resultat:

Positiva iakttagelser:

  • Riskbedömning för verksamheten är riktigt bra
  • Bra resultat från kundundersökningar
  • Bra system för skyddsronder och interna avvikelser
  • Protokoll från ledningens genomgång är föredömligt
  • Beredskapscontainer innehållande brandsläckare, första hjälpen- och saneringsutrustning
  • Mycket god ordning i besökta projekt
  • Arbetsberedningar utförs föredömligt i besökta projekt

Förbättringsområden:

  • Kontrollera gärna vid interna revisioner av projekt/projektronder att samtliga projekt använder sig av samma mall för AMP/Miljö-Projekt- och Total kontrollplan.

- Vi är väldigt glada och nöjda med resultatet av revisionen. Det ligger helt i linje med hur vi jobbar. Vi arbetar ständigt och målmedvetet med att hålla yttersta kvalitet på våra arbeten, förbättra rutiner och ha goda relationer med våra kunder och samarbetspartners, säger Lars Svensson, vd för Sh bygg, sten och anläggning AB. 

Vid revisionen besöktes två projekt – Sputnik vid GE och Rosendal Ulleråker VA.

För mer information, kontakta:

Lars Svensson, vd
tel: 070-592 71 10
e-post: lars.svensson@shbygg.se

Malin Eriksson, hållbarhets- och kvalitetsansvarig
tel: 070-306 77 00
e-post: malin.eriksson@shbygg.se