Sh bygg landar ramavtal med Järfälla kommun

Sh bygg utsågs som nummer ett i upphandlingen om valet av entreprenör för mark- och anläggningsjobb åt Järfälla kommun. Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning om ett plus ett år.

I ramavtalet ingår mindre anläggningsarbeten så som sten- och plattsättning, trafiksäkerhetsåtgärder, parkanläggningar och tillgänglighetsarbeten i gatumiljö.