Sh bygg förvärvar E-trafik

Ett gott samarbete liksom höga krav på säkra och professionella trafik- och avstängningsanordningar gör att Sh bygg, sten och anläggning AB i dagarna förvärvar företaget E-trafik.

E-trafik, som specialiserat sig på helhetslösningar inom såväl trafikanordningar som trafikavstängningar och TA-planer, förvärvas av Sh bygg. Bolaget E-Holding avslutar därmed sitt ägande av E-trafik och säljer sina aktier till Sh bygg, sten och anläggning AB.

Sh bygg har sedan två år tillbaka samarbetat med E-trafik inom ett antal projekt och Sh väljer nu att utveckla samarbetet så att en och samma entreprenör handhar samtliga trafiklösningar.

– Kraven på trafikanordningar- och avstängningar kommer att fortsatt öka framgent och vi vill säkerställa att vi uppfyller väghållarnas krav på oss. Tack vare E-trafik får vi en professionell partner och därmed den bästa lösningen för hela vår organisation, där vi också ser en möjlighet att utveckla bolaget, säger Lars Svensson, vd på Sh.