Sh bygg certifierade inom jämställdhet

Sh bygg, sten och anläggning tog i september steget till att bli FairPay-certifierade, något som innebär att företaget fortsatt arbetar för att de sponsringspengar som ges till idrottsklubbar ska fördelas jämställt mellan kvinnor och män.

FairPay är en stiftelse som arbetar för att alla människor ska få idrotta på lika villkor. Målet är att alla människor ska få börja i, utvecklas och, om så önskas, göra en karriär inom vilken idrott de helst vill, utan att könet på personen ska avgöra vem som får den möjligheten.

– En FairPay-certifiering är ett naturligt steg för oss att ta eftersom vi redan sedan flera år tillbaka har jobbat målmedvetet med att våra bidrag till idrottsklubbar ska fördelas jämställt. Certifieringen blir ett kvitto på att vårt jämställdhetsarbete ger resultat, säger Rebecka Ell, kommunikationsstrateg på Sh bygg.

– Ekonomi och sponsring är de verktyg som vi på FairPay arbetar med för att förändra de strukturer som idag utgör ett hinder för flickor och kvinnor att kunna satsa fullt ut på sin idrott, och för lika lön för lika arbete inom idrotten. Idag går ungefär 80 procent av den totala sponsringen inom svensk idrott till män, medan 20 procent går till kvinnor. Detta trots att kvinnor utgör 47 procent av idrottsutövarna, säger Isabelle Widmark, ordförande i FairPay, och tillägger att hon är glad över att Sh nu blivit certifierade.

I likhet med idrottens värld delar byggbranschen också liknande utmaningar inom jämställdhet. Byggbranschen är fortsatt en av de minst jämställda i Sverige, där 99 av 100 byggjobbare är män och där kvinnor väljer bort yrkesgrenen exempelvis på grund av gamla normer.

– Det tar tid att ändra gamla normer och vi är ännu inte i mål, varken i vår bransch eller inom idrotten, men nu gör vi något åt det och samarbetet med FairPay är ett stort steg på vägen. Det här är ett ämne vi måste stöta och blöta och våga prata om och tillsammans med FairPay vill vi åstadkomma verklig förändring, avslutar Rebecka Ell.