Ramudden köper E-trafik av Sh

Ramudden är ett av Sveriges största företag inom trafikavstängningar. De har visat stort intresse av att förvärva E-trafik som en viktig del av sin tillväxtstrategi. Genom den förhandling som pågått några månader så har vi också övertygats om att E-trafik får mycket goda förutsättningar att fortsätta sin tillväxtresa med Ramudden.

Det har varit viktigt för oss att hantera E-trafiks personal och tidigare ägare på ett bra sätt i processen och vi bedömer att alla parter blir vinnare i den här affären. Affären slutförs per den 14 maj och E-trafiks personal har informerats idag. 

E-trafik kommer att fortsätta som eget bolag och Sh bygg, sten och anläggning har ett strategiskt samarbetsavtal under tre år för vårt behov av inhyrda TA-lösningar med E-trafik. De administrativa uppgifter vi har framför oss för att avveckla E-trafik som en del av Sh vidtar nu.

Vi önskar E-trafik lycka till med sin fortsatta resa och ser fram emot ett bra partnerskap som kund till dem!

Vid frågor kontakta torbjorn.wennberg@shbygg.se, 070-589 80 52.