Polacksbacken i Uppsala

På uppdrag av Uppsala vatten har Sh byggt en dagvattendamm i syfte att ta hand om regnvatten från såväl Rosendal som delar av Dag Hammarskjölds väg. Dammen byggdes på det gamla exercisfältet vid Polacksbacken i Uppsala. Den rymmer hela 6000 kubikmeter vatten. 

Man har schaktat ur cirka 13 000 kubikmeter massa och 1000 meter ledningar som grävts ned. I botten ligger täta, tjocka och dubbla plastdukar som svetsats ihop. Runt hela dammen går en spång av trä 

Beställare: Uppsala Vatten 
Projektstart:Mars 2020 
Projektslut:Årsskiftet 2020/2021 
Entreprenadform:Utförandeentreprenad 
Platschef:Urban Hedengren 
Arbetsledare:Marcus Norlén