Markarbeten vid Norra Kapellgärdet

På uppdrag av Veidekke ska Sh utföra markarbeten vid Norra Kapellgärdet i Uppsala. Entreprenaden omfattar schakt- och VA-arbeten till ett nytt vårdboende om 200 platser samt till 156 bostadsrätter.

Projektet som är en utförandeentreprenad startade i oktober och beräknas pågå till vintern 2018.