Kommentar till Östhammars kommuns beslut att avbryta samarbetet med Sh bygg rörande Frösåkersskolan

I UNT i lördags gick att läsa att Östhammars kommun avbeställde etapp två av Frösåkersskolan – det nya skolprojektet där Sh bygg fram tills nu varit entreprenör. 

För Sh bygg, som fick beskedet i torsdags, kom nyheten som en chock. Efter ett avstämningsmöte i början av juli, precis innan semestrarna drog igång, var allt positivt och beskedet löd fortsatt att Sh skulle utföra också etapp två av projektet.

Varför man nu väljer att avbryta samarbetet är oklart men det kommunen trycker på är att Sh skulle sakna erfarenhet av ett så stort projekt.

– Det påståendet vänder jag mig emot eftersom det inte stämmer. Under vår mångåriga verksamhet har vi gjort, och utför i skrivande stund, många projekt som är både större och mer komplexa än det här. Det är ju ett av Sh:s signum, att vi har stor kompetens i att utföra just komplexa och tekniskt avancerade projekt, säger vd Lars Svensson.

Beskedet om avbeställningen har endast delgivits Sh muntligt, något som gör det svårt att se vad som händer härnäst.
– Det är sagt att vi den 14 september muntligen ska få veta av kommunen varför man valt att avbryta samarbetet. Som beställare har man naturligtvis rätt att avbeställa ett projekt men det hade kunnat göras på ett annat sätt. Jag tycker att det är oseriöst att göra det muntligt precis innan etappstarten, särskilt när det rör sig om ett relativt stort projekt. Därför vill vi ha ett skriftligt beslut, avslutar Lars Svensson.