Ett riktigt bra 2017 för Sh bygg

Sh byggs årsredovisning för 2017 har landat från tryckeriet och den visar på ett riktigt bra år för Sh bygg, sten och anläggning AB.

Omsättningen uppgår 2017 till 856 miljoner kronor vilket är något lägre än året innan. Resultatet på 30 miljoner kronor är dock i nivå med 2016 och nettomarginalen har sedan 2013 stadigt förbättrats till att nu ligga på 3,5 procent. Antalet årsanställda har sjunkit med tio personer från 304 till 294, vilket är ett resultat av den hårda konkurrensen som råder i byggbranschen och utmaningen i att få tag på utbildad arbetskraft, såväl på tjänstemanna- som yrkesarbetarsidan. 

– Året har varit spännande och utvecklande. Vi levererar ett bra resultat och Sh utvecklas mot de mål och visioner vi bär på i en bransch som 2018 möter en konjunkturförändring. Omsättningen blev något lägre än året innan, men det finns ingen anledning till oro då denna förväntas vara återställd detta år, säger Lars Svensson, vd. 

Nytillkommet för årsredovisningen 2017 är också en hållbarhetsrapport.  
– En av de starkare visioner som vi delar med många är det hållbara samhället – miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Det är ett stort område som är svårt att omfamna. För mig handlar det om att bryta ner ett vitt och delvis ogripbart begrepp till något alla kan påverka i sitt eget arbete. Jag ser på hållbarhet som en vågskål bestående av tre delar. Är det inte socialt eller ekologiskt hållbart är det heller inte ekonomiskt och tvärtom. Det måste vara balans i alla tre skålar och det fortsätter vi att satsa mot på Sh 2018, avslutar Lars Svensson.

Årsredovisningen i sin helhet hittar du här