Årsredovisning till läsning!

Sh byggs årsredovisning för 2018 har landat från tryckeriet. Under 2018 utvecklades verksamheten mycket väl för Sh bygg. Omsättningen steg till 1,26 miljarder kronor. Vinsten, resultatet efter finansnetto, blev 55,6 miljoner kronor. Nettomarginalen steg till 4,4 %. Antalet medarbetare steg likaså till 347 årsanställda.

Vd Lasse Svensson sammanfattar året och miljardomsättningen som:
– Fantastiskt kul! En schysst bransch på lika konkurrensvillkor är vad vi ska sträva mot om vi som företag vill fortsätta verka långsiktigt framöver. Och långsiktighet är vad jag skulle vilja kalla ett av Sh byggs signum. Vi går med stora steg mot vårt hundraårsjubileum och vi går starkt framåt. Vi är finansiellt starka. Vi har långa och goda relationer med våra kunder och en betydande andel ramavtal, och det i en region som fortsatt kommer att vara expansiv med såväl ökad inflyttning som till exempel satsningen på fyrspår mot Stockholm. Vi har en större orderstock än vi brukar ha historiskt, och framför allt; vi har egen personal som är vana vid att jobba i lag och som kan kavla upp ärmarna och hålla ihop när det blir tuffare tider konjunkturmässigt. Vi ska bibehålla vår position och det plockar vi med oss in i 2019

Sammanfattning av året:
Affärsområde Anläggning har haft en stark utveckling och tillväxt under året. I geografin Norrtälje – Östhammar – Norra Uppland – Gävle har en ny permanent grupp (entreprenadchefsenhet) etablerats. Satsningen har under året genererat ett antal ramavtal, bland annat med Norrtälje kommun.

Generellt har hela anläggningsverksamheten växt med flera ramavtal och en större volym. Under året har också TM Anläggning AB införlivats som dotterbolag till Sh bygg, sten och anläggning AB. TM Anläggning utgör sedan september 2018 i sin organisatoriska vardag en del av affärsområde Anläggning.

Affärsområde Bygg har bland annat genomfört en förnyelse- och föryngringsprocess. Organisationen har vässats och antalet stödfunktioner förtydligats och stärkts. Affärsområdet återställer omsättningstappet för 2017 trots förskjutning av ett större projekt in i 2019. Dessutom med ökande marginaler. Affärsområdet förväntas växa ytterligare framöver.

Sh Asfalt har under året genomfört osedvanligt många små jobb, med en god lönsamhet. Organisationen stärker sig kontinuerligt och har en betydande del koncernextern omsättning. Arbetet med att ta fram specialanpassade massor och produkter fortgår på ett bra sätt.

Årsredovisningen i sin helhet hittar du här