Anläggningsarbete på Bromma flygplats

På uppdrag av Swedavia utför Sh ett anläggningsarbete på Bromma flygplats. Entreprenaden omfattar såväl iordningsställande av parkeringsytor och hantering av dagvatten för dessa, som bussangöring och ytor för taxi. Arbetet sker på det som kallas landside och innefattar ytan utanför terminalerna. Entreprenaden pågår till sommaren 2019.