Kultursponsring

Sh bygg har sedan starten haft kulturfrågan varmt om hjärtat. Genom att sponsra kulturella sammanhang, skapar vi möjlighet till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar framtid. Genom kulturen bidrar vi till ett gladare och trevligare samhälle. Vi vill därför gärna vara med och sponsra kulturella lokala sammanhang.

Våra kriterier för sponsring

1. Lokal förankring eller där vi är verksamma.

2. Vi väljer att samarbeta med kulturella projekt som har jämställdhet i åtanke.

3. Vi väljer att samarbeta med kulturella projekt som har en bred satsning, framförallt inom ungdomsverksamhet.

4. Sponsorskapet ska vara synbart och förenligt med våra grundläggande värderingar.

Uppfyller ni kriterierna, vänligen fyll i nedan.


Sponsring kultur