GävleBesöksadress:
Grafikgatan 17
754 54 Uppsala

Postadress:
BOX 417
751 06 Uppsala 
Tfn: 0200-111 711