Jobba på Sh bygg

Vi vet att vi gör bäst ifrån oss när vår personal får arbeta länge tillsammans och lära känna varandra. Därför jobbar vi på Sh bygg med egen anställd personal, och försöker i så liten utsträckning som möjligt att hyra in externa. Genom att satsa på både den psykiska, fysiska och sociala arbetsmiljön får vi engagerade och fokuserade medarbetare och ett bra arbetslag. Trivsel ger resultat. Vi värdesätter ett väl utfört jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Idag jobbar drygt trehundra personer här och vi letar ständigt efter nya förmågor som passar in i vårt lag. Se nedan vilka tjänster vi löpande är i behov av och träffa också några av våra medarbetare. 


ANDREAS, ANLÄGGARE

– Det jag gillar är att jobbet är så självständigt, säger Andreas. Redan som lärling fick jag ta mycket ansvar och lösa problem, kul! Anläggning är ett riktigt framtidsyrke. Genom att de flesta väljer att läsa bygginriktningen i stället för anläggning är chanserna att få jobb mycket goda. Jag fick fortsätta direkt efter min lärlingsperiod.
Han läste anläggningsprogrammet på Bolandsskolan, Uppsala, och började som lärling hos Sh 2008. Nu har det hunnit bli tio år i företaget och den största anledningen till att han trivs så bra är den goda stämningen bland arbetskompisarna.
– Vi har kul på jobbet här. Det är a och o. Ett plus är också att vi nästan aldrig är sjuka eftersom vi jobbar utomhus.
Han tycker att det är allra roligast med rörläggning, men säger att det är spännande att få vara med om hela processen – från tre meter ner i marken ända upp till ytskiktet.
– Som anläggare gör vi ju framför allt det där som ingen ser, säger han med ett leende.

 

MARTIN, PROJEKTERINGSLEDARE

På gymnasiet gick Martin naturvetenskapliga programmet och hade inte en tanke på att arbeta inom byggbranschen.

Men efter studenten och efterföljande militärtjänstgöring halkade han in i branschen som snickare och då öppnades en ny värld. Efter att ha drivit eget företag ett tag utbildade han sig till byggnadsingenjör vid Uppsala universitet. På sh bygg har han nu jobbat i snart fem år, från början som arbetsledare och nu som projekteringsledare.
– 
Jag tycker om handlingsfriheten i mitt jobb, att få möjlighet att använda mitt kreativa tänkande och ägna mig åt problemlösning när det saknas givna svar.
Att vara projekteringsledare handlar om att skapa rätt förutsättningar för platschefen och entreprenadingenjören, att kunna planera, göra inköp och bygga utifrån. Det vardagliga arbetet innefattar bland annat att ta fram tidplaner och uppdragsbeskrivningar, anlita och leda konsulter, hålla projekteringsmöten och granska framtagna handlingar. Som projekteringsledare bör man vara både strukturerad, kunna ta sig an många olika människor, vara orädd att ta beslut och kunna se långsiktiga mål framför sig. 
– Mest spännande är att få dra igång ett nytt projekt, att sätta sig ner och planera och få till en arbetsgång. Det är också kul att få handleda nyanställda, att se medarbetare utvecklas.

 

MATTIAS, KALKYLCHEF

Mattias började sin bana på Sh bygg som kalkylator. Idag jobbar han som kalkylchef och trivs utomordentligt bra.

– Det är en prestigelös arbetsplats där det inte är några som helst problem att fråga varandra och be om hjälp. Det är ett glatt gäng som jobbar här och det märks verkligen att det är ett familjeägt företag.
Som kalkylchef arbetar Mattias i nära samarbete med affärsområdeschefen för Bygg Uppsala. Tillsammans avgör de vilka projekt som det ska läggas anbud på och hur dessa ska sättas ihop på bästa sätt. Därefter fördelar Mattias arbetet inom gruppen av kalkylarbetare. Tjänsten innebär visserligen en hel del kontorsarbete men emellanåt måste han också ut och titta på platserna för de blivande projekten.
– Ja, jag måste ju se hur det ser ut i verkligheten och få en förståelse för hur man logistiskt sett ska kunna driva produktion på platsen. Det är ett varierat jobb och ibland känner jag mig som en allkonstär.
Att det blev byggbranschen var inte skrivet i sten. Visserligen gick Mattias programmet bygg och anläggning på gymnasiet. Men på 90-talet fanns inte många jobb att få och därför testade han på att jobba både ute till sjöss, som takläggare och målare samt att plugga pedagogik, media och kommunikation och idéhistoria. Han påbörjade också utbildningen till att bli civilingenjör i medieteknik men började under ett studieuppehåll att arbeta för SAS för att sedan därifrån söka sig till Sh bygg.
– Mitt studieuppehåll håller med andra ord i sig än!

 

OSKAR, STENSÄTTARE

Stensättaren Oskar har jobbat för Sh bygg i elva år och betonar företagets förmåga att lyckas landa de mest intressanta projekten.

Han har själv haft möjligheten att delta i flera prestigefyllda projekt, däribland restaureringarna vid Stockholms slott, på Strömkajen, längs Strandvägen och i Vällingby centrum.  
– Sh bygg har alltid haft fördel gentemot konkurrenterna när det gäller stenjobb, säger Oskar. Vi har bra kontakter och unika erfarenheter vilket gör att det inte är så många som tävlar med oss där. Mitt mål är att bredda mig så mycket jag kan. För tillfället satsar jag på att öka min kunskap inom anläggning. Det gör att jag hela tiden fortsätter att utvecklas. 
Oskar har inte alltid hållit på med sten, utan det var faktiskt en mjölallergi som fick den dåvarande konditorn att sadla om till stensättning. Och det har han aldrig behövt ångra. 
– Jobbet passar mig oerhört bra, man får träffa mycket olika folk och den ena dagen är aldrig den andra lik. Det som gör just materialet sten så kul är att sten alltid finns kvar. Bakelserna åt ju folk bara upp!

 

JOHANNA, ENTREPRENADINGENJÖR

Johanna tycker om arbetet som entreprenadingenjör eftersom det innebär så många och så varierande arbetsuppgifter. 

Johanna valde att efter gymnasiet studera vidare på KTH där hon studerade byggprogrammet med inriktning anläggningsteknik. Hon fastnade tidigt för yrket som entreprenadingenjör eftersom hon tyckte arbetet verkade så omväxlande.
– Som entreprenadingenjör får jag vara med i många olika skeden i projekten. Jag är involverad både ute på projekten i produktionen men också administrativt med mer kontorsarbete. Min roll är att stötta platschefen på våra projekt och utöver det jobbar jag mycket med ÄTO:r (ändrings- och tilläggsarbeten), KMA-arbeten (kvalitet, miljö- och arbetsmiljöarbeten), ekonomi, egenkontroller, mängdberedningar och leveransplaner.
Johanna trivs bra på Sh och tycker att företaget är stort men ändå familjärt och litet med en bra lagkänsla, där hon får vara nära såväl yrkesarbetarna som entreprenadcheferna. Projekten är varierande och spänner över stora betongarbeten så som grundläggning och schakter till mindre jobb så som enklare fastighetsskötsel.
– Bilden jag hade av jobbet som entreprenadingenjör stämmer överens med hur det också är i verkligheten. Det är ett aktivt yrke där jag får vara delaktig i projekten från start till mål. Jag trivs verkligen bra!