Företagets logotyp

Tillsammans bygger vi morgondagens samhälle

Vi tar ansvar för kunden, varandra och samhället vi verkar i genom att arbeta långsiktigt, hållbart och med stor respekt för våra medarbetare, våra uppdragsgivare och vår miljö.

För att nå våra långsiktiga mål, vår vision och bidra till att FN:s globala mål i Agenda 2030 nås har vi delat upp vårt strategiska hållbarhetsarbete i tre perspektiv som beskriver oss som en ansvarstagande organisation med ett framåtriktat arbetssätt och alltid med ett långsiktigt byggande i fokus.

Ansvarstagande organisation

Vi är en ansvarsfull organisation som sätter människan i fokus och ser oss som en storfamilj, Sh-familjen. En av våra viktigaste grundstenar är att våra medarbetare är anställda hos oss. Det är en trygghet för både medarbetare, arbetsgivare och beställare. Våra drygt 430 anställda ska jobba i säkra arbetsmiljöer, få möjlighet till kompetensutveckling och trivas på jobbet. Vi är tydliga med företagets värderingar och att våra medarbetare arbetar efter dem. Vi får behålla våra medarbetare om de trivs och känner sig som hemma.

Vi välkomnar lärlingar och praktikanter. Vi får allt fler uppdrag, behöver anställa fler medarbetare och vill gärna hjälpa unga ut i arbetslivet. Lärlings- eller praktikperioden är ofta en väg till anställning hos oss.

Vi tar ansvar för att bygga hållbara städer och samhällen, därför är vårt samhällsengagemang är starkt på de order vi verkar. Några av förutsättningarna för ett bra samhällsklimat är jämställdhet, mångfald och allas möjlighet till en meningsfull fritid med goda förebilder. Vår sponsringspolicy är tydlig – vi samarbetar med lokala klubbar och organisationer som jobbar med jämställdhet och mångfald, har breda ungdomssatsningar, arbetar med sociala projekt och är tydliga med att all sponsring fördelas lika mellan dam- och herrverksamheterna.

Framåtriktat arbetssätt

Långsiktiga kundrelationer och en hållbar ekonomisk tillväxt kännetecknar oss. Denna trygghet är en förutsättning för att våra kunder ska välja att arbeta med oss och att vi nu kan planera för 100 år till. Vi tänker långsiktigt och strategiskt med människan i fokus och tack vare detta står vi stadigt trots svängningar i konjunkturen och oväntade händelser som en pandemi.

Goda relationer och förväntad leverans till rätt pris i rätt tid leder till långsiktiga samarbeten med våra kunder och intressenter. Vi möter våra kunders efterfrågan på långsiktig stabilitet, kvalitet och leveransduglighet genom att följa miljöbyggnadssystem och lagkrav. Vi genomför omfattande kunduppföljningar för att ta reda på hur våra kunder uppfattar oss och vad vi kan göra bättre. Vi effektiviserar vårt arbetssätt bland annat genom att följa med i den digitala utvecklingen.

Långsiktigt byggande

Varje dag året om är vi med och bygger en hållbar framtid och därför är miljön en mycket viktig aspekt för oss. Vi tar klimathotet på största allvar och ser till att använda alla resurser så effektivt som möjligt. Vi jobbar strategiskt för att minska vår klimatpåverkan och därigenom bidra till att FN:s globala mål uppnås 2030. Vilka material vi väljer och hur vi hanterar avfall i våra projekt har en stor påverkan på miljön.

Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring utifrån våra högt ställda interna och externa krav och utbildar våra medarbetare i dessa frågor. Vi jobbar hela tiden för att minska vårt och våra kunders klimatavtryck från det stora till det lilla och fokuserar bland annat på färre och energieffektiviserade transporter, att minska energianvändningen på våra arbetsplatser och sorterar och återvinner avfallet från våra projekt.